Abordarea cognitiv-comportamentală a tulburărilor de personalitate din cluster-ul B. O perspectivă transdiagnostică

12 Decembrie 2021

Obiectivul acestui curs este de a familiariza participanții cu dezvoltările recente în tratamentul tulburărilor de personalitate, din perspectivă cognitiv comportamentală. Ținând cont de faptul că aproximativ 50% dintre clienții evaluați

Detalii curs...

Nume : 

Parolă : 

 


DESPRE NOI

Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR) este cea mai veche şi cea mai reprezentativă asociaţie de profil din România, membră a European Association of Behavioral and Cognitive Therapy (EABCT; programul de formare al APCCR este acreditat de EABCT), Centru de formare şi reprezentant al Albert Ellis Institute si colaborator al Academy of Cognitive Therapy (ACT, SUA; programul de formare al APCCR este recunoscut pentru etapa I de acreditare la ACT).

APCCR promovează psihodiagnosticul şi intervenţiile psihologice validate ştiinţific pentru promovarea sănătăţii şi tratamentul tulburărilor psihice la copii, adolescenţi, adulţi şi vârsta a treia.

Ca membru al EABCT, APCCR include şi reprezintă toate strategiile moderne de terapii cognitive si comportamentale (ex. behavior therapy, rational emotive behavior therapy, cognitive-behavioral modifications, cognitive therapy, acceptance and commitment therapy, mindfulness-based cognitive therapy, dialectic behavior therapy, metacognitive therapy, schema therapy, multimodal therapy, appraisal therapy, constructivist cognitive therapy, problem solving therapy, cognitive-affective behavior therapy, reality choice therapy etc.).

Misiunea asociatiei

Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR) este o organizaţie profesională, fără scop patrimonial, constituită în baza Ordonanţei guvernamentale cu privire la asociaţii şi fundaţii nr. 26 din 30.01.2000, prin sentinţa civilă Nr. 8016/2000 a Judecătoriei Cluj-Napoca.  APCCR este o asociaţie profesională acreditată de Colegiul Psihologilor din România şi este membră a celor mai importante asociaţii umbrelă, naţionale şi internaţionale, care au ca obiect promovarea şi dezvoltarea psihoterapiei:
 Asociaţia Internaţională de Psihoterapie Cognitivă (IACP);
 Asociaţia Europeană de Psihoterapie (EAP);
 Asociaţia Europeană de Psihoterapii Comportamentale şi Cognitive (EABCT);
 Federaţia Română de Psihoterapie.

În plus, pentru realizarea activităţilor sale, Asociaţia se află într-o strânsă colaborare cu Institutul Albert Ellis pentru REBT (NY, SUA) si Academia de Terapie Cognitivă (PA, SUA). 


APCCR a fost înfiinţată cu scopul de a oferi specialiştilor interesaţi în dezvoltarea cercetării şi aplicaţiilor practice în psihoterapia cognitiv-comportamentală un cadru legal de desfăşurare a activităţilor lor. Din acest scop major derivă obiectivele Asociaţiei.

Obiectivele generale ale Asociaţiei:
Obiectivele principale ale Asociaţiei vizează:
• promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în psihoterapiile cognitive şi comportamentale;
• evaluare şi intervenţie psihologică (psihoterapeutică);
• elaborarea de instrumente şi tehnici psihologice (psihoterapeutice) ştiinţifice pentru diagnoza, consilierea, psihoterapia şi ameliorarea disfuncţiilor psihice şi psihosomatice;
• stimularea schimburilor ştiinţifice interne şi internaţionale în domeniile de interes (psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică etc.);
• activităţi de formare şi educaţie în domeniul psihoterapiilor cognitive şi comportamentale.

Direcţiile majore de cercetare vizează:
• elaborarea şi promovarea unor instrumente şi strategii de psihodiagnostic şi evaluare clinică validate ştiinţific;
• validarea modelelor teoretice ale tulburărilor psihice;
• validarea pachetelor de intervenţie pentru diferite categorii de tulburări psihice;
• dezvoltarea psihoterapiei prin explorarea ariilor de interdisciplinaritate (ex., psihoterapia prin realitate virtuală, psihoterapia asistată de animale, consilierea genetică etc.).


Activităţile principale ale organizaţiei
Pentru realizarea activităţilor sale, APCCR se află într-o strânsă colaborare cu: Institutul Albert Ellis, N.Y., SUA şi Academia de Terapie Cognitivă, P.A., SUA. APCCR colaborează, de asemenea, cu Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată a Universităţii Babeş-Bolyai, precum şi cu Clinica Universitară de Psihoterapie Psytech, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, oferind populaţiei servicii care implică intervenţii psihoterapeutice validate ştiinţific.


Activităţile Asociaţiei includ:
• oferire de cursuri de formare profesională iniţială în consiliere psihologică şi psihoterapii cognitive şi comportamentale (organizate în colaborare cu Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi acreditate de Colegiul Psihologilor din România);
• oferire de cursuri de formare profesională continuă;
• activităţi de cercetare în domeniul psihologiei, cu accent pe latura clinică şi de intervenţie psihologică; Majoritatea articolelor publicate de către membrii APCCR în reviste şi jurnale ştiinţifice de mare impact constituie rezultatul implicării autorilor în proiecte de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională;
• oferire de servicii psihologice - psihodiagnostic, intervenţie psihiatrică, consiliere psihologică şi psihoterapie (oferite în colaborare cu Clinica Universitară de Psihoterapie Psytech, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca).

În privinţa activităţilor de formare, APCCR este instituţie organizatoare, acreditată la Colegiul Psihologilor din România pentru formarea profesională în psihoterapii cognitive şi comportamentale. În această calitate, informaţiile, procedurile şi strategiile identificate în procesul de cercetare sunt prezentate noilor generaţii de clinicieni, stimulând formarea de „scientist-practitioners”.